Mehmet Ağırman Kimdir ?

Dr. Mehmet Ağırman 1984 Hatay doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay-Dörtyol’da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda asistanlık eğitimine başladı. 2012 yılında “Diyabetik hastalarda polinöropati ve karpal tünel sendromu tanısında ultrasonun elektrofizyolojik çalışmalara göre tanıdaki yerinin araştırılması” tezi ile uzman unvanını aldı.

2009 yılında 3 ay süreyle Ljubljana Üniversitesi, Rehabilitasyon Enstitüsü’nde travmatik beyin yaralanmaları, spinal kord yaralanmaları, pediatrik rehabilitasyon ve inme rehabilitasyonu alanlarında çalıştı.

2012-2014 yılları arasında Oltu Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır.

2014 yılından itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Mega Hastanesi’nde çalışmaya devam eden Dr. Ağırman, 2020 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanı almıştır.

2016 yılında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik, 2017 yılında Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik belgelerini almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulmuş bildiri ve konuşması, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde basılmış birçok makalesi vardır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Çalışma & İlgi Alanları

Ağrı tedavisi ve tedavi edici enjeksiyonlar (fluoroskopi ve ultrason eşliğinde epidural enjeksiyonlar, eklem ve kas içi enjeksiyonlar),

 • İnme rehabilitasyonu

 • Ortopedik rehabilitasyon

 • Pediatrik (çocuk) rehabilitasyon

 • Kas hastalıkları

 • Fibromiyalji

 • Bel ve boyun fıtığı

 • Eklem hastalıkları

 • Ozon tedavisi

 • PRP

 • Proloterapi

 • Kuru İğne

Aldığım Sertifikalar

European Board Of Physıcal And Rehabılıtatıon Medıcıne, European Board Of Physıcal And Rehabılıtatıon Medıcınecertıfıcare Of Fellowshıp, Istanbul, Sertifika, 16.11.2017 – 31.10.2027 (Uluslararası)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesi, Istanbul, Sertifika, 30.12.2016 -30.12.2021 (Ulusal)
Manuel Tıp – Lomber Bölge Kursu, Manuel Tıp – Lomber Bölge Kursu, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Kurs, 04.11.2016 -04.11.2016 (Ulusal)
The Assessment of General Movements in Preterm and Full-term Infants, The Assessment of General Movements in Preterm and Full-term Infants, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitsayon Dernegi, Kurs, 26.02.2015 -27.02.2015 (Ulusal)
Omuz Patolojilerinde Ultrasonografik Degerlendirme, Omuz Patolojilerinde Ultrasonografik Degerlendirme, Istanbul, Kurs, 14.05.2010 -15.05.2010 (Ulusal)
Kinezyolojik Bantlama Kursu, Kinezyolojik Bantlama Kursu, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Kurs, 27.03.2013 -27.03.2013 (Ulusal)
Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Türk-Musjukus Ultrasonografi Günleri, Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Türk-Musjukus Ultrasonografi Günleri, Istanbul, Kurs, 01.03.2012 -02.03.2012 (Ulusal)
Kas Iskelet Sistemi Ultrasonografisi, Kas Iskelet Sistemi Ultrasonografisi, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Kurs, 12.05.2011 -12.05.2011 (Ulusal)
Nöralterapi Yaklasımıyla Tetik Noktaları Degerlendirme ve Kas Iskelet Sistemine Bütüncül Yaklasım, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Kurs, 12.05.2011 -12.05.2011 (Ulusal)

akademik Çalışmalar

Yayınlanmış Makaleler

 • Ağırman M, Akgün AS. Neuropathic pain and disability in patients with lumbar spinal stenosis. Turkish Journal Of Geriatrics 2018; 21(1): 56-61.

 • Ağırman M, Kara A, Durmuş O, Saral İ, Çakar E. Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2017;28(1):41-45.

 • Ağırman M,Tolu S, Başkan Ö, Üstün Brachial artherial trombosis mimicking De Quervain’s syndrome: A case report. Turk J Phys Med Rehab 2017;63(3):272-274.

 • Agirman M, Durmus O, Saral I, Cakar E. Resorption of extruded intervertebral disc herniation: Effect of the physical therapy modalities. Turk J Phys Med Rehab. 2016 62:288-295.

 • Ağırman M, Leblebicier MA, Durmuş O, Saral İ, Gündüz OH. Should we continue to administer blind shoulder injections? Eklem Hastalik Cerrahisi. 2016 Apr;27(1):29-33.

 • Agirman M, Durmus O, Ormeci T, Teker B, Cakar E. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis as a cause of dysphagia in a young patient with metabolic syndrome. PM R. 2015 Apr;7(4):451-2.

 • Ormeci T, Durmus O, Saral I, Agirman M, Cakar E. Persistent abdominal pain after exercise: an unexpected diagnosis. Acta Reumatol Port. 2015 Apr-Jun;40(2):195-197

 • Saral İ, Durmuş O, Ağırman M, Örmeci T, Çakar E. An unexpected case of atypical femur fracture misdiagnosed as radiculopathy and hip osteoarthritis: a patient treated with bisphosphonate. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(2):176-178.

 • Teker B, Ağırman M, Örmeci T, Tezer M, Mert A, Çakar E. Paraplegia in an elderly patient due to Pott’s disease. Turkish Journal Of Geriatrics 2014; 17(4):423-425.

 • Yağcı İ, Ağırman M, Ozturk D, Eren B. Is the transcranial magnetic stimulation an adjunctive treatment in fibromyalgia patients? Turk J Phys Med Rehab 2014;60:206-11.
  • Yagcı İ, Gündüz OH, Sancak S, Agirman M, Mesci E, Akyüz G. Comparative electrophysiological techniques in the diagnosis of carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy. Diabetes Research and Clinical Practice. 2010;88(2):157-163.

  • Yağcı İ, Ağırman M, Akyüz G. İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanılı İki Hastada Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen İzole Diz Osteonekrozu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2010;56:94-6.

  • Yağcı İ, Akcan E, Yıldırım P, Ağırman M, Güven Z. Fibromyalgia Syndrome in Patients with Chronic Low Back Pain. Turk J Rheumatol 2010; 25:37-40.

  • Yağcı İ, Özkök Ö, Ağırman M, Gündüz OH, Akyüz G. Siringomiyeliye Bağlı El-El Bileği Nöropatik Artropatisi: Olgu Sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009;55:176-8.

  • Agirman M, Yagci I, Leblebicier MA, Ozturk D, Akyuz GD, MD2. Is ultrasonography useful in the diagnosis of the polyneuropathy in diabetic patients? J Phys Ther Sci 2016;28: 2620–2624.

  • Oğuz Durmuş, İlknur Saral, Tuğrul Örmeci, Mehmet Ağırman, Engin Çakar. Calcium-gluconate extravasation mimicking heterotopic ossification in a patient with traumatic brain injury. J PMR Sci. 2016; 19:144-146.

  • Mehmet Ağırman, İlknur Saral, Oğuz Durmuş, Ali Akın Uğraş, Engin Çakar. To What Extent Can Adolescent Scoliosis Be Improved in Four Weeks? Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56.

  • Saral İ, Durmuş O, Ağırman M, Örmeci T, Çakar E. Complementary Role of Dry Needling for Myofascial Pain in Thoracic Outlet Syndrome: A Case Report. J PMR Sci 2015; 18: 126-128.

  • Ağırman M, Eren B, Saygı EK. Herediter Spastik Parapleji Hastalarında Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulaması. Turk Norol Derg 2011;17:119-121

 • Saygı EK, Ağırman M, Ofluoğlu D, Tetik C. Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında Kök Avülsiyonunun Elektrodiyagnostik İncelemesi ve Tedavisi-Olgu Sunumu. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):64-67.

Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Mehmet Ağırman. Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge, düşme riski ve fonksiyonel durumun araştırılması. Türk Romatoloji Kongresi March 2018, Kıbrıs.

 • Mehmet Agırman, Merve Çalkın, Elif Ay. Serebral Palsi Hastalarında Beslenme Alıskınlıkları ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası cerebral palsy ve gelısımsel bozukluklar kongresı, 23-25 Şubat 2018, İstanbul.

 • Kubra Nur Ayhan, Mehmet Ağırman, Demet Ucar. Kinezyolojik bantlamanın kuadriseps kas gucu ve denge üzerindeki etkisi. Türk Romatoloji Kongresi March 2018, Kıbrıs.

 • Mustafa Yemliha Ayhan, Engin Cakar, Ahmet Salim Goktepe, Mehmet Ağırman. Plantar fasiit sendromu olan hastalarda kinesiotaping uygulamasının ağrı, denge, düşme riski ve fonksiyonel duruma olan etkisinin araştırılması. Türk Romatoloji Kongresi March 2018, Kıbrıs.

 • Mehmet Ağırman, Ayşe Serap Akgun. Neuropathic pain and associated clinical conditions in lumbar spinal stenosis. Türk Romatoloji Kongresi March 2018, Kıbrıs.

 • İlker Yağcı, Mehmet Ağırman, Demet Öztürk, Beyhan Eren. Fibromiyalji Hastalarında Motor Kortekse Düşük Frekanslı Transkraniyal Magnetik Stimülasyonun Etkinliğinin Araştırılması. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya.

 • Evrim Karadağ Saygı, Emel Ece Özcan, Canan Şanal, Hülya Peynirci, Mehmet Ağırman, Gülseren Akyüz. Diz Osteoartriti Tanılı Hastalarda %10 Dekstroz Ile Proloterapi ve Glukozamin Sülfat Uygulamalarının Postüral Stabilite Üzerine Etkileri. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya.

 • Yağcı İ, Gündüz OH, Sancak S, Ağırman M, Mesci E, Akyüz G. Comparative electrophysiological techniques in the diagnosis of carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy. ISPRM 5. World June 2009, İstanbul.
 • Oğuz Durmuş, İlknur Saral, Tuğrul Örmeci, Mehmet Ağırman, Engin Çakar. Travmatik beyin yaralanmalı bir hastada kalsiyum-glukonat ekstravazasyonuna bağlı gelişen heterotopik ossifikasyon: yanlış tanıdan nasıl kaçınılır?. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Nisan 2015, Antalya.

 • Mehmet Ağırman, İlker Yağcı, Merve Akdeniz Leblebicier, Demet Öztürk, Gülseren Akyüz. Diyabetik hastalarda karpal tünel sendromu ve polinöropati tanısı: ultrason ve elektrofizyolojinin karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Nisan 2015, Antalya.

 • Mehmet Ağırman, İlknur Saral, Oğuz Durmuş, Ali Akın Uğraş, Engin Çakar. Adolesan skolyozu 4 haftada ne kadar iyileştirilebilir?. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Nisan 2015, Antalya.

 • Tolu S, Ağırman M, Taraktaş A, Köse MM, Göktepe AS. Genç bir hastada Vitamin D eksikliğine bağlı sakral yetmezlik kırığı: Olgu sunumu. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. Kasım 2014, KKTC.

 • Tolu S, Köse MM, Taraktaş A, Ağırman M, Göktepe AS. Radiküler ağrının maskelediği tibia stres kırığı: Olgu sunumu. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. Kasım 2014, KKTC.

 • Tolu S, Köse MM, Ağırman M, Taraktaş A, Göktepe AS. İnhaler steroid kullanımına bağlı multipl seviyede akut vertebra kompresyon kırığı: Olgu sunumu. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. Kasım 2014, KKTC.

 • Yağcı İ, Ağırman M, Öztürk D, Eren B. Effect of low frequency Transcranial Magnetic stimulation to the motor cortex in fibromyalgia patients. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mart 2012, Antalya.

 • Evrim Karadağ Saygı, Emel Ece Özcan, Canan Şanal, Hülya Peynirci, Mehmet Ağırman, Gülseren Akyüz. Diz Osteoartriti Tanılı Hastalarda %10 Dekstroz ile Proloterapi ve Glukozamin Sülfat Uygulamalarının Postüral Stabilite Üzerine Etkileri. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mart 2012, Antalya.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.